• zdjęcie RTG zostaje wykonywane na fotelu stomatologicznym za pomocą najnowszego aparatu RTG i systemu obrazowania cyfrowego,
  • minimalna dawka promieniowania (wielokrotnie niższa niż w konwencjonalnym RTG),
  • zdjęcie natychmiast widoczne na ekranie komputera.