• chemiczne i mechaniczne opracowanie  kanałów korzeniowych przy użyciu narzędzi ręcznych i maszynowych,
  • podczas leczenia endodontycznego używamy endometru (najnowszej generacji urządzenie do mierzenia długości kanałów korzeniowych – ilustruje ruch instrumentu wzdłuż kanału korzeniowego) oraz wykonujemy kontrolne zdjęcia RVG (radiowizjografia – cyfrowe zdjęcia rentgenowskie).