Regulamin i Polityka Prywatności, Ochrona Danych Osobowych

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy lub publikacje zawarte na www.rucinscy.com akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

Jako właściciel www.rucinscy.com zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób www.rucinscy.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników www.rucinscy.com

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj www.rucinscy.com

– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje Podstawowe
Współ-administratorami danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński z siedzibą w ul. Blankowa 50, 58-316 Wałbrzych. W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: gabinet@rucinscy.com lub adres pocztowy:
ul. Blankowa 50, 58-316 Wałbrzych.

Cel Przetwarzania Twoich Danych Przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Tobą w celu wykonywania usług.
Twoje dane tkj. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, nazwa i adres firmy, branża, są niezbędne w celu :
– umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, zapewnienia prawidłowej obsługi bezpośredniej, reklamacyjnej, marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej, egzekucyjnej.
– obsługi poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub telefonicznie,
– prowadzenia danych statystycznych,
– zapewnienia zasady rozliczalności,
– wykonania prawidłowych rozliczeń podatkowych i księgowych,

Gwarancja Spełnienia przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński Wszystkich Twoich Praw Wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych
– prawo dostępu i sprostowania danych (informacja zwrotna powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania): jeśli zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe.
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy ale Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Rucińskiich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński czy Twoje żądanie jest uzasadnione.
– prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli
a. Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
b. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
– masz możliwość wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
– możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński usunie wszystkie dane, a jedynie przestanie z nich korzystać.

Długość Przechowywania Danych przez Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński
Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji umowy o świadczenie usług. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

 

Udostępnianie danych Osobowych
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński może przekazać Twoje dane zgodnie z prawem organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Marta Rucińska i Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Radosław Ruciński udostępnić Twoje dane także w celach przeprowadzenia windykacji, egzekucji komorniczej lub na żądanie organów podatkowych. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie tj. Zainteresowania, płeć, wiek, bycie przedsiębiorcą lub osobą pracującą. W czasie korzystania z portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania

 

– SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH E-BOOKÓW

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego e-booka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci, ewentualnie danych dodatkowych o które zostaniesz poproszony. Wszystkie pola są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu.
Płeć jest daną statystyczną dot. moich czytelników.

 

– ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez www.rucinscy.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje system płatności.
W tym przypadku tylko właściciel systemu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze systemu płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

– NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadam i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości z www.rucinscy.com rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-booków (szkoleń), usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.rucinscy.com
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.rucinscy.com.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

– INNE FORMULARZE

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisie www.rucinscy.com i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez www.rucinscy.com nie podlegają Polityce Prywatności.

 

– COOKIES (Ciasteczka)
Niektóre obszary www.rucinscy.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Warunkiem działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies